Disclaimer

Expertisecentrum Onregelmatig werken is een handelsnaam van HumanTotalCare B.V.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Expertisecentrum Onregelmatig werken garandeert echter niet dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is en aanvaardt in dat kader geen aansprakelijkheid.

Verwijzingen naar websites van derde partijen zijn slechts ter informatie opgenomen. Expertisecentrum Onregelmatig werken kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of het functioneren van websites van derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten uitsluitend bij expertisecentrum Onregelmatig werken of haar leveranciers. Niets van deze website mag zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van expertisecentrum Onregelmatig werken openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd.